• திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்மாநில ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் ஆதரவு

District News

கோவை மத்திய மண்டலத்தின் பாத்திமா நகர் வட்டத்தின் சார்பாக குழந்தைகளுக்கான கோடைக்கால இஸ்லாமிய வகுப்புகள் நடைபெற்றது .

பாத்திமா நகர் வட்டத்தின் சார்பாக குழந்தைகளுக்கான கோடைக்கால இஸ்லாமி...