தொடர்புக்கு

Jamaat-e-Islami Hind (JIH)
Tamilnadu & Puducherry
IFT Complex,
138, Perambur High Road,
Chennai – 600012.
Ph: 044-26621101
Email: jihtnzone@gmail.com

Visit us: www.jihtn.org

Email for news in website: ahejalal@gmail.com

—————————————————————————————————————————————–

Contact us Form

Comments or questions are welcome.

* indicates required field

Leave a Reply