மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள்

2015 – 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள்
2015 - 2019 Shoora Members

2015 – 2019 Shoora Members

 1.   ஜனாப் யூசுஃப் பாஷா, சென்னை

2.   டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத், சென்னை

3.   மெளலவி ஹனிஃபா மன்பஈ, தேவிப்பட்டினம்

4.   ஜனாப் ஐ. கரீமுல்லாஹ், சென்னை

5.   ஜனாப் கே.எம். சிராஜ் அஹமத், வாணியம்பாடி

6.   ஜனாப் ஜி. அப்துர் ரஹீம், சென்னை

7.   ஜனாப் பி.எஸ். உமர் ஃபாரூக், கோவை

8.   ஜனாப் டி. அஜீஸ் லுத்ஃபுல்லாஹ், சென்னை

9.   ஜனாப் ஹெச். அப்துர் ரகீப், சென்னை

10. ஜனாப் கே. ஜலாலுதீன், சென்னை

11.  ஜனாப் பி. முஹம்மத் யூசுஃப், வாணியம்பாடி

  

 

 

 

 


 

Leave a Reply