அமைப்பு

மாநில பொறுப்பாளர்கள் 2015-19

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் தமிழ்நாடு & புதுச்சேரியின் 2015-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான மாநிலச் செயலாளர்களின் பட்டியலை அகில இந்திய தலைவரில் ஒப்புதலுக்கு பிறகு மாநிலத் தலைவர் ஜனாப் ஷப்பீர் அஹமத் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்கள். துணைத்தலைவர் : ஜனாப் கே.எம்.சிராஜ் அஹ்மத் (இஸ்லாமிய சமூகம்) பொதுச் செயலாளர் : மெளலவி எம்.ஏ.முஹம்மத் ஹனிஃபா மன்பஈ  செயலாளர்கள்: 1.…

கிளைத்தலைவர்கள் நியமனம்

கிளைத்தலைவர்கள் நியமனம்: ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் தமிழகத்தின் 2015-17ஆம் ஆண்டிற்கான அமீரே மக்காமிகள் (கிளைத் தலைவர்கள்) நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  அகில இந்திய பொதுச் செயலாளார் 17.06.2015 அகில இந்தியத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு வெளியிட்டுள்ளார். சென்னை – பெரம்பூர் : மெளலவி முஹம்மத் நூஹ் சென்னை – காலாடிபேட்டை   : ஜனாப் அப்துல் காதர் சென்னை…

புதிய மாநில ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் தமிழ்நாடு & புதுச்சேரி 2015 – 2019 ம் ஆண்டிற்கான மாநில ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.  ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்தின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். 1.   ஜனாப் யூசுஃப் பாஷா, சென்னை 2.   டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மத், சென்னை 3.   மெளலவி ஹனிஃபா…

ஏ.ஷப்பீர் அஹ்மத் மாநிலத்தலைவராக நியமனம்

ஜனாப் ஏ.ஷப்பீர் அஹ்மத் அவர்கள் 2015-19ம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு & புதுச்சேரியின் மாநிலத்தலைவராக ஜ.இ.ஹி-ன் அகில இந்திய தலைவர் மெள.ஜலாலுதீன் உமரி அவர்களால் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கோயம்புத்தூரை சார்ந்த ஏ.ஷப்பீர் அஹமத் அவர்கள் கடந்த 8 ஆண்டுகள் மாநிலத் தலைவராக திறம்பட பணியாற்றியுள்ளார். புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள ஜனாப் ஏ.ஷப்பீர் அஹ்மத் அவர்களுக்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்…